ARTEKO Tabor za otroke

pekel | Šentjanž | 7.8. do 11.8.2017 | slovenia

01

Odločili smo se, da se letos prvič pripravimo tabor za otroke. V okolju smo zaznali potrebo po druženju otrok in preživljanju počitnic v neokrnjeni naravi. Poleg tega smo pri svojem delu priča vse hujšim stiskam ljudi. 
Tabori so posebna oblika krepitve telesnega in duševnega zdravja, splošne fizične kondicije in dobrega počutja otrok. Namen izvajanja projekta je omogočanje otrokom aktivno udeležbo, sodelovanje v skupini, samostojnost, preživeti noč brez staršev, si poiskati nove prijatelje, kar je v spreminjajoči se dužbi večji problem, kot smo si pripravljeni priznati. Projekt smo zasnovali z namenom, da otrokom pomagamo razvijati občutek ustvarjalnosti, sprejetosti, uspešnosti ter lastne vrednosti. Otrokom želimo omogočiti, da pridobijo čim več pozitivnih izkušenj, ki jim bodo v pomoč pri razvijanju lastne osebnosti.
 Poudarek celotnega dogajanja bo predvsem na temi ekologije, ohranjanju našega planeta in nas samih. Otroci bodo ustvarjali iz odpadnega materiala. Inspiracijo za ustvarjanje bodo iskali v okoliški neokrnjeni naravi, na nepokošenih travnikih, pod krošnjami dreves, v neokrnjenem rastlinskem in živalskem bogastvu gozda.
Spoznavali in družili se bodo v naravi in ob hrani pridelani na izključno na ekološki način.

Na tabor sprejmemo največ 10 otrok.

 Cilji:

V projektu smo predvideli naslednje cilje:

• Krepitev otrokovega organizma in zdravja, ki zagotovi otrokom razvoj telesnih spretnosti in rekreacije ter navajanje na pozitivne navade.
• Razvijanje dobrih odnosov in ugodnega čustvenega vzdušja.
• Razvijanje občutka pripadnosti, sprejetosti, uspešnosti ter lastne vrednosti.
• Razvijanje humanosti, strpnosti in solidarnosti med mladimi.
• Razvijanje in krepitev medgeneracijskega sožitja.
• Ohranjanje kulturne in naravne dediščine.
• Razvijanje ustvarjalnosti in spretnosti: finomotorike, grafomotorike, prilagajanja, strpnosti, potrpljenja, spoštljivost, …
• Cilj dogajanja je tudi približati likovno umetnost, literaturo, glasbo   ter jih usmeriti v ekološko razmišljanje in obnašanje pri vsakdanjih opravilih.
• Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej
• Vzgoja za okolijske odgovornosti
• Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov
• Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pikniki )
• Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

{rsform 6}

Leave a Reply